NatureMicro2.png

[2022-07-01] We are happy to have participated in a recent perspective paper published in Nature Microbiology, which unites some of the most prominent marine biological research networks in Europe in their effort to formulate and adress key priorities for understanding the global ocean microbiome.

Continue reading

1.jpeg

[2022-06-01] SeAnalytics har inlett ett nytt samarbete med Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium (GMBL) AB. Både företag har fått i uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) att övervaka marina invasiva främmande arter längs den svenska kusten.

Continue reading

field-guide.png

[2021-04-15] On 15th of April 2021 the next version of Koster Seafloor Observatory (KSO v 2.0) is released. This version includes new movies of wonderful seafloor critters, more extensive identification keys, and even some teaching modules for students and school classes.

Continue reading

2021_14.jpg

[2022-02-15] Den invasiva främmande arten svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) har en stor invasionspotential i Sverige och dess övervakning sker traditionellt genom provfiske vilket är tids- och kostnadskrävande. På uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götaland har vi genomfört en pilotstudie där vi testar hur eDNA metoder fungerar

Continue reading